Een duurzame economie op uw bedrijventerrein?

Zet hier de volgende stap

Gezamenlijk staan we voor grote uitdagingen om klimaatverandering tegen te gaan. Verduurzaming is inmiddels nut én noodzaak voor iedereen. Bij overheden staat het hoog op de agenda, maar ook voor het bedrijfsleven is het cruciaal. Eén zesde van al het bebouwde gebied in Nederland bestaat namelijk uit bedrijventerreinen.

VNO NCW CO-creatie helpt bedrijven, overheden en andere belanghebbende partijen om collectief en integraal te verduurzamen op bedrijventerreinen. Wij organiseren de samenwerking en helpen om vanaf het begin tot actie over te gaan. Niet beschouwen, maar bouwen.

WERKWIJZE


Zo kunnen wij u helpen het realiseren van een duurzame economie op uw bedrijventerrein.

Bekijk onze werkwijze

BEDRIJVENTERREINEN


Deze bedrijventerreinen gingen u voor! Mooie voorbeelden van succesvolle bedrijventerreinen.

Ga naar bedrijventerreinen

PARTNERS


Werk mee aan de toekomst! Sluit je bij ons aan als partner en zet je bedrijf in de spotlight.

Bekijk onze partners

Over VNO NCW Co-creatie


Samenwerking is al jaren het sleutelwoord voor complexe maatschappelijke opgaven. Onze werkwijze biedt een antwoord op het aanpakken van deze opgaven. VNO-NCW Co-creatie helpt overheden, bedrijven en andere partijen met het realiseren van een duurzame economie op bedrijventerreinen.

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper. Met gebundelde kracht maken zij in samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties het verschil bij het realiseren van opgaven.

We zullen de krachten moeten bundelen en ons richten op brede welvaart, gelijke kansen en een duurzame economie.

Ingrid Thijssen - voorzitter VNO-NCW

Samen realiseren we meer!


Misschien is de grootste uitdaging wel de samenwerking die nodig is om de stap naar een duurzame economie te zetten. Om van de huidige naar de gewenste situatie te komen, moeten alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken en iedereen moet zijn schouders eronder zetten. Als dat gebeurt creëer je ook meteen de grootste kracht! Door samen op te trekken, kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren.

Duurzame energie

Duurzame energie


Klimaatverandering aanpakken bij de bron, begint met het winnen van energie uit duurzame bronnen. Door als bedrijven samen te werken aan duurzame energievoorzieningen, kun je grote stappen zetten om CO2-uitstoot te verminderen. Duurzame energieopwekking alleen heeft al een groot effect voor een economisch duurzaam bedrijventerrein, maar het kan ook worden gecombineerd met andere duurzame oplossingen.

Lees meer
Bevordering biodiversiteit

Bevordering biodiversiteit


Bevordering van biodiversiteit op bedrijventerreinen is meer dan alleen een groen uithangbord van het gebied. Vogels, insecten en andere dieren vinden weer hun weg naar het bedrijventerrein. Daarnaast bevordert het de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers. Biodiversiteit bevorderen is een win-win situatie.

Lees meer
Circulaire economie

Circulaire economie


Met een circulaire economie op bedrijventerreinen, nemen we afscheid van de lineaire bedrijfsprocessen. Grondstoffen en reststromen worden zoveel mogelijk hergebruikt en blijven zo langer behouden in de keten.Inzetten op een circulaire economie op een bedrijventerrein heeft ook positieve invloed op onder meer de biodiversiteit en de algemene bedrijfskosten.

Lees meer
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie


De aarde warmt op en het klimaat verandert. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van deze klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederlander groener en leefbaarder wordt. Ook voor bedrijventerreinen heeft klimaatadaptatie grote voordelen. Zo kunnen we hitte en water beter opvangen.

Lees meer

Waar wij u bij helpen..


Wij zijn er voor bedrijven die geloven in een duurzame economie en opstaan om hier concreet invulling aan te geven. Maar ook voor de bestuurder en politici die daad bij het woord voegen en een duurzame economie actief stimuleert. Wij geven strategisch advies en brengen ons volledige netwerk aan kennis en expertise in. Wij delen samen met onze partners onze ideeën en kennis.

√     Snel over tot concrete realisatie. Niet schouwen, maar bouwen!

√     Jarenlange ervaring vanuit verschillende expertises en disciplines

√     Groot netwerk aan duurzame partners, gemeentes, parkmanagement en ondernemers.

√     Specialistische kennis op het gebied van verduurzaming, energie, klimaatadaptatie,  circulaire economie, biodiversiteit en vergroenen.

 

Doet u met ons mee?

Actueel

Aangesloten partners